Χωρίς κατηγορία
EmailFacebookPinterest

Η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου και η διαδικασία απόκτησής της

Η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου και η διαδικασία απόκτησής της

 

Υποχρεωτική θεωρείται πλέον από το 2021 η ταυτότητα ηλεκτρονικού κτιρίου στις περιπτώσεις πωλήσεων ακινήτων. Το συγκεκριμένο μέτρο ενεργοποιήθηκε από 1 Φεβρουαρίου 2021, ενώ δόθηκε μια μικρή παράταση έως το τέλος του Μαρτίου 2021 σε ορισμένες περιπτώσεις. Πιο συγκεκριμένα, όσοι πωλητές ακινήτων εξασφάλισαν βεβαίωση μηχανικού περί μη ύπαρξης πολεοδομικών παραβάσεων έως και τις 31 Ιανουαρίου 2021, μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία της πώλησης χωρίς την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου εντός 2 μηνών. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις θα πρέπει να ακολουθηθεί η νέα διαδικασία.

 

Τι ακριβώς είναι η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου

Η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου αποτελεί στην ουσία έναν ηλεκτρονικό φάκελο όπου θα καταγράφεται όλο το ιστορικό ενός συγκεκριμένου κτίσματος. Σε αυτόν θα καταγράφονται τα πάντα, από την αρχική οικοδομική άδεια και τις μελλοντικές ενδεχόμενες τροποποιήσεις, έως τα συμβόλαια και τα πιστοποιητικά ή οι νομιμοποιήσεις που παρέχονται κατά καιρούς.

Με τον τρόπο αυτόν ο μηχανικός είναι πλέον εξασφαλισμένος για την πραγματική κατάσταση του ακινήτου το οποίο καταγράφει και δηλώνει επίσημα. Πλέον, η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου είναι που ακολουθεί την ιδιοκτησία και όχι ο ιδιοκτήτης ή ο μηχανικός. Η όλη διαδικασία πραγματοποιείται δωρεάν και γίνεται μόνο ηλεκτρονικά. Ωστόσο, ο αρμόδιος μηχανικός που θα πραγματοποιήσει την καταχώρηση θα πρέπει να πληρωθεί για την παροχή της υπηρεσίας.

Η συγκεκριμένη διαδικασία θα πραγματοποιείται κατά την πρώτη μεταβίβαση του ακινήτου. Εάν χρειαστεί κάτι στο μέλλον, απλά θα γίνεται μια προσθήκη στον ήδη δημιουργημένο φάκελο του ακινήτου. Δεν θα απαιτούνται εκ νέου τα δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί ήδη. Αυτό θα διευκολύνει πολύ τις μελλοντικές μεταβιβάσεις του συγκεκριμένου ακινήτου.

 

Η διαδικασία υποβολής

Ο ιδιοκτήτης του υπό πώληση ακινήτου θα πρέπει να απευθυνθεί σε αρμόδιο μηχανικό, ο οποίος θα εξουσιοδοτηθεί για την έκδοση του Πιστοποιητικού Πληρότητα Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου. Πρόσβαση στη συγκεκριμένη πλατφόρμα και σε κωδικούς σύνδεσης σε αυτή έχουν αποκλειστικά και μόνο φυσικά πρόσωπα μηχανικοί διπλωματούχοι και πτυχιούχοι. Αντίστοιχα, δεν έχουν πρόσβαση εταιρείες, καθώς δεν διαθέτουν επαγγελματικά δικαιώματα.

Ο μηχανικός θα πραγματοποιεί έλεγχο του ακινήτου και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας θα καταχωρεί τα απαιτούμενα στοιχεία και έγγραφα, φροντίζοντας να επιβεβαιώσει πρώτα την ακρίβειά τους. Το πιστοποιητικό θα εκδίδεται στη συνέχεια ηλεκτρονικά και θα διαθέτει μοναδικό αριθμό, ενώ θα αναγράφει επίσης και τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ). Παράλληλα θα εκδίδεται και Απόσπασμα Ταυτότητας Κτηρίου / Διηρεμένης Ιδιοκτησίας, το οποίο θα περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες, τα σχέδια και τα δικαιολογητικά.

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητα Ακινήτου

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της καταχώρησης για την έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου θα πρέπει ο μηχανικός να καταθέσει ηλεκτρονικά τα εξής έγγραφα:

 • Την οικοδομική άδεια του κτιρίου και τις όποιες αναθεωρήσεις αυτής.
 • Τα σχέδια της οικοδομικής άδειας και τις πιθανές μελέτες προσβασιμότητας ΑμεΑ (εφόσον υπάρχουν).
 • Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του ακινήτου, το οποίο εκδίδει ο μηχανικός.
 • Το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον αυτό έχει εκδοθεί.
 • Δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων (εφόσον υπάρχουν).
 • Τα σχέδια των κατόψεων του ακινήτου, εφόσον υπάρχουν αλλαγές που δεν απεικονίζονται στα παραπάνω έγγραφα.
 • Δελτίο δομικής τρωτότητας για την τεχνική έκθεση στατικού ελέγχου, η οποία συνοδεύει αίτηση υπαγωγής στον ν. 4178/2013 ή τον ν. 4495/17 ή την στατική επάρκεια (εφόσον απαιτείται).
 • Τον πίνακα χιλιοστών ή τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου (εφόσον υπάρχουν).
 • Τον τίτλο ιδιοκτησίας του ακινήτου.
 • Αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου.
 • Τη σύσταση οριζοντίων / καθέτων ιδιοκτησιών και τα συνοδευτικά έγγραφα (σε περίπτωση αυτοτελών ιδιοκτησιών πχ. πολυκατοικιών).

 

Ποιος έχει υποχρέωση να εκδώσει Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

Όπως αναφέραμε ήδη, η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου είναι πλέον απαραίτητη για τις πωλήσεις ακινήτων και θα πρέπει να προσαρτηθεί στο σχετικό συμβόλαιο που θα υπογραφεί από αγοραστή και πωλητή. Επιπλέον είναι απαραίτητο σε κάθε είδους περίπτωσης μεταβίβασης του ακινήτου. Πιο συγκεκριμένα, η ταυτότητα είναι υποχρεωτική σε:

 • Κτίσματα τα οποία πρόκειται να μεταβιβαστούν, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων πώλησης, κληρονομιάς, γονικής παροχής κλπ.
 • Νέα κτίρια και διηρεμένες ιδιοκτησίες (πχ. πολυκατοικίες) κατά την διαδικασία της έκδοσης οικοδομικής άδειας.
 • Αυθαίρετα κτίρια για τα οποία ολοκληρώνεται η διαδικασία της ταυτοποίησής τους.

Θα πρέπει να σημειωθεί στο σημείο αυτό πως εξαίρεση δίνεται από τον νόμο για 5 έτη (έως 2026) σε ορισμένες κατηγορίες ακινήτων που περιλαμβάνουν χώρους συνάθροισης κοινού, όπως για παράδειγμα θέατρα, αίθουσες εκδηλώσεων και κινηματογράφους. Επιπλέον παράταση δίνεται στις περιπτώσεις κλινικών και χώρων νοσηλείας, σε πρατήρια καυσίμων και σε τουριστικά καταλύματα με επιφάνεια άνω των 300 τ.μ.

 

Copyright: Vasilopoulos Estates