Φόρμα Υπολογισμού αξίας ακινήτου

ΠΑΡΟΧΕΣ

ΣΥΝΟΛΑ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΕ T.M


ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ:
ΣΥΝΤ. ΔΟΜΗΣΗΣ:
ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ:
ΣΥΝΤ. ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ:
ΣΥΝΤ. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ (Κ) :
ΣΥΝΤ. ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ :
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ :
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΘΟΥΣ :
ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ :
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ :