Πολιτεία χαμηλά πλησίον πλατείας, plot 680 sq.m.

North suburbs

680 sq.m. s.d. 0.6       Code: ΟΠ521

Οικόπεδο στην State χαμηλά έκτασης 680 sq.m.. Εξαιρετικό οικόπεδο, near the square, επίπεδο με συντελεστή δόμησης 0,6 και μεγάλη πρόσοψη.

Για περισσότερες πληροφορίες για αυτό η άλλα οικόπεδα στην State επικοινωνήστε μαζί μας.

CODE: ΟΠ521
To Sale
Area State
Type Plots of land
T.M. 680
S.D 0.6
Land use Single Residence
Price: Upon Request
EmailFacebookPinterest

I AM INTERESTED
ABOUT THE PLOT

ID: ΟΠ521

    By using this form you agree to the storage and handling of your data by this website.