Υδροηλεκτρικό πάρκο 2,5MW

Κεντρική Ελλάδα

Περιγραφή πάρκου

Υδροηλεκτρικό πάρκο στην Κεντρική Ελλάδα 2,5ΜW,  με ετήσια έσοδα 750,000€.

ΚΩΔΙΚΟΣ: YΠ433
Περιοχή Κεντρική Ελλάδα
Είδος Υδροηλεκτρικό πάρκο
Δυναμικότητα 2,5MW
Τιμή Πώληση Ρεύματος
Οικόπεδο
Έναρξη Λειτουργίας
Τιμή:
6.400.000€
EmailFacebookPinterest