Διαμεσολάβηση & Εκτιμήσεις Ακινήτων

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ

vestates

Διαμεσολάβηση & Εκτιμήσεις Ακινήτων

Η προσωπική εξυπηρέτηση, η αξιοπιστία η διαθεσιμότητα και η εμπιστευτικότητα είναι τα στοιχεία που μας χαρακτηρίζουν στην Vasilopoulos Estates. Προσφέρουμε υπηρεσίες διαμεσολάβησης και διαχείρισης ακινήτων και εξοχικών κατοικιών και βοηθάμε τους πελάτες μας να διατηρούν και να αυξάνουν την αξία των ακινήτων τους.

Προσφέρουμε στους πελάτες μας προκειμένου να επιτευχθεί μία συμφέρουσα συμφωνία και για τις δύο πλευρές, στατιστικά στοιχεία για τις τιμές των ακινήτων καθώς και συμβουλές έρευνας αγοράς με κατάλληλο αποτελεσματικό και αμερόληπτο τρόπο.

Η εκτίμηση-αξιολόγηση της αξίας των ακινήτων εξαρτάται περισσότερο από ποτέ από την πλήρης κατανόηση της φάσης της κτηματαγοράς που διανύουμε, σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον αλλά και την επαγγελματική εμπειρία και την ικανότητα.