ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ

Satin Jasmine Two, Ελιά Μύκονος

450 τ.μ.        7 υδ

ΜΥΚ106

Τιμή: € 3.300.000
Εξοχικές Κατοικίες 450 τμ. 7

Mango, Χουλάκια Μύκονος

510 τ.μ.        7 υδ

ΜΥΚ600

Τιμή: € 5.200.000
Εξοχικές Κατοικίες 510 τμ. 7

Naomi, Κανάλια Μύκονος

300 τ.μ.        7 υδ

MYK100

Κατόπιν Αίτησης
Εξοχικές Κατοικίες 300 τμ. 7

Summertime, Άγιος Λάζαρος Μύκονος

359 τ.μ.        8 υδ

ΜΥΚ103

Τιμή: € 5.550.000
Εξοχικές Κατοικίες 359 τμ. 8

Soraya, Αλεόμανδρα Μύκονος

1000 τ.μ.        10 υδ

ΜΥΚ601

Κατόπιν Αίτησης
Εξοχικές Κατοικίες 1000 τμ. 10

Striking Blue, Άγιος Ιωάννης Μύκονος

600 τ.μ.        8 υδ

ΜΥΚ104

Τιμή: € 8.150.000
Εξοχικές Κατοικίες 600 τμ. 8

Princess, Καλαφάτης Μύκονος

250 τ.μ.        5 υδ

ΜΥΚ101

Τιμή: € 2.980.000
Εξοχικές Κατοικίες 250 τμ. 5

Endless Blue, Άγιος Ιωάννης Μύκονος

420 τ.μ.        10 υδ

ΜΥΚ108

Τιμή: € 3.800.000
Εξοχικές Κατοικίες 420 τμ. 10

Summerday, Αλεόμανδρα Μύκονος

560 τ.μ.        9 υδ

ΜΥΚ109

Τιμή: € 8.500.000
Εξοχικές Κατοικίες 560 τμ. 9

Divine, Άγιος Ιωάννης Μύκονος

320 τ.μ.        6 υδ

ΜΥΚ111

Τιμή: € 3.850.000
Εξοχικές Κατοικίες 320 τμ. 6

Agnes, Super Paradise Μύκονος

280 τ.μ.        4 υδ

ΜΥΚ113

Τιμή: € 2.600.000
Εξοχικές Κατοικίες 280 τμ. 4

Oceana, Κανάλια Μύκονος

350 τ.μ.        5 υδ

ΜΥΚ112

Κατόπιν Αίτησης
Εξοχικές Κατοικίες 350 τμ. 5

Satin Jasmine One, Ελιά Μύκονος

450 τ.μ.        7 υδ

ΜΥΚ105

Τιμή: € 3.300.000
Εξοχικές Κατοικίες 450 τμ. 7

Amira, Τούρλος Μύκονος

900 τ.μ.        15 υδ

ΜΥΚ113

Κατόπιν Αίτησης
Εξοχικές Κατοικίες 900 τμ. 15

Αqualista, Φτελιά Μύκονος

380 τ.μ.        5 υδ

ΜΥΚ667

Τιμή: € 3.360.000
Εξοχικές Κατοικίες 380 τμ. 5

Scorpion, Αλεόμανδρα Μύκονος

725 τ.μ.        7 υδ

ΜΥΚ725

Τιμή: € 7.000.000
Εξοχικές Κατοικίες 725 τμ. 7

Diamonique, Καλαφάτης Μύκονος

300 τ.μ.        7 υδ

ΜΥΚ887

Τιμή: € 3.000.000
Εξοχικές Κατοικίες 300 τμ. 7

Artistic, Αλεόμανδρα Μύκονος

280 τ.μ.        4 υδ

ΜΥΚ278

Τιμή: € 1.950.000
Εξοχικές Κατοικίες 280 τμ. 4

Tango, Αλεόμανδρα Μύκονος

280 τ.μ.        6 υδ

ΜΥΚ571

Τιμή: € 3.350.000
Εξοχικές Κατοικίες 280 τμ. 6

Desire, Ελιά Μύκονος

313 τ.μ.        5 υδ

ΜΥΚ113

Τιμή: € 2.700.000
Εξοχικές Κατοικίες 313 τμ. 5

Summermist, Φανάρι Μύκονος

550 τ.μ.        8 υδ

ΜΥΚ144

Τιμή: € 3.800.000
Εξοχικές Κατοικίες 550 τμ. 8

Blue Marine, Άγιος Ιωάννης Μύκονος

350 τ.μ.        5 υδ

ΜΥΚ141

Κατόπιν Αίτησης
Εξοχικές Κατοικίες 350 τμ. 5

Chateau, Χάλαρα Μύκονος

600 τ.μ.        6 υδ

ΜΥΚ140

Τιμή: € 4.200.000
Εξοχικές Κατοικίες 600 τμ. 6

Satin Jasmine, Ελιά Μύκονος

820 τ.μ.        14 υδ

ΜΥΚ120

Τιμή: € 6.600.000
Εξοχικές Κατοικίες 820 τμ. 14